Biodiversitat

Aus

Troben al Tancat de la Pipa un mosaic d'hàbitats per al refugi, la  nidificació i l'alimentació 

Invertebrats

La gran diversitat d'espècies es deu a la riquesa de les plantes que creixen en els marges de les parcel·les inundades

Peixos

El Tancat de la Pipa allotja diversitat d'espècies, acollint espècies d'interès com l'anguila o la llisa, però es la fauna aquática exòtica la que predomina, igual que succeeix al P.N. de l'Albufera.

Vegetació submergida

El gran repte del Parc Natural de l'Albufera des de la crisi ambiental: la recuperació de les plantes aquàtiques submergides

Amfibis i reptils

Gaudeixen d'un espai inundat al llarg de l'any amb aigües de millor qualitat

Mamífers

Raboses, rates penades, conills, mosteles, els aiguamolls són també espais de mamífers

Plantes Palustres

Les plantes amfíbies cobreixen gran part de la superfície del Tancat de la Pipa, ajuden a la millora de la qualitat del aigua i formen el hábitat adequat per a la la fauna aquàtica

Espai propietat de: 

Espai gestionat per: 

Amb la col·laboració de:

Segueix-nos en xarxes socials:

seo1.jpg