top of page

Gestió del Territori

El Tancat de la Pipa es gestiona a través d'un conveni entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i les entitats Acció Ecologista-Agró i SEO/BirdLife.

 

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer és la propietària de l'espai i la responsable del seu manteniment.  Acció Ecologista-Agró i SEO/BirdLife, en el marc del conveni, gestionen el dia a dia del Tancat, realitzen el seguiment de la seua fauna i flora i s'ocupen de les accions de sensibilització, educació ambiental i difusió. A més a més, es compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de València i de l'Ajuntament de Catarroja.

La Universitat Politècnica de València i la Universitat de València estan involucrades en el seguiment dels processos ecològics de la reserva mitjançant diversos estudis científics.

Conveni signat al 2023

Conveni entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer O.A., l'associació Acció Ecologista-Agró i la Societat Espanyola d'Ornitologia (SEO/BirdLife) per a la millora de la qualitat de les aigües del barranc del Poio  i de la llacuna de l'Albufera de València al Tancat de la Pipa, seguiment d'indicadors ambientals i divulgació, conservació, restauració i millora del patrimoni natural i la biodiversitat en l'àmbit de l’Albufera de València.
bottom of page