Una depuradora natural

Els Filtres Verds o Aiguamolls Artificials són les depuradoras naturals del Tancat de la Pipa: són formades per 10 hectàrees de parcel·les inundades que reben aigua de l’Albufera carregada de nutrients i sòlids en suspensió. A través d'un recorregut lent, la qualitat de l'aigua va millorant gràcies a la densa vegetació palustre plantada en les parcel·les. Están formadas per bovas, lliris, senills, juncs i altres espècies autòctones. El aigua que ix dels filtres verds contínua la seua ruta per les llacunes i finalment és retornada al llac de l'Albufera amb millor qualitat.

La gestió d'aquestes parcel·les no sols busca afavorir la vegetació per a incrementar els processos de fitodepuració sinó que també integra la regeneració d'hàbitats d'interés per a la biodiversitat, es a dir, s'han fet ús d'espècies vegetals útils per a la fauna y es mantenen nivells d'aigua adequats per a afavorir llocs de reproducció, d'alimentació o de refugi segon l'època de l'any.

Espai propietat de: 

Espai gestionat per: 

Amb la col·laboració de:

Segueix-nos en xarxes socials:

seo1.jpg