top of page

De camp d'arròs a

Àrea de reserva  

2007

2009

2010

El Tancat de la Pipa és un projecte de restauració medioambiental que millora la qualitat de l'aigua i els hàbitats naturals. La realiztació d'aquest projecte respon a la necessitat de tornar a una Albufera dels anys 60, prèvia a la crisi ambiental que continua patint aquest enclavament, així com experimentar y quantificar quals són les necessitats ambientals de l'aiguamoll per a aconseguir invertir la situació actual.

¿Per què aquest lloc?

La ubicació del Tancat de la Pipa en la desembocadura del barranc del Poio no va ser casual.

Durant finals de la dècada dels 90 es va projectar la  canalització del barranco del Poio en el seu tram final, la qual cosa va comportar l'expropiació dels terrenys confrontants a un costat i a un altre del seu eix.

La forta oposició social al desenvolupament d'aquesta obra dura al Parc Natural de L’Albufera va paralitzar l'actuació reconsiderant la seua finalitat, la qual cosa va permetre iniciar el germen del que és hui el Tancat de la Pipa.

La materialització de l'obra que es va dur a terme entre el 2006 i 2008 per part de les administracions autonòmica i central, formava part d'una sèrie de projectes de restauració ambiental en aiguamolls costaners valencians que buscava recuperar espais d'aiguamoll degradats, incrementar la biodiversitat típica d'aiguamoll i adquirir terrenys per a l'ús públic.

 

En concret, en L’Albufera de València el projecte va consistir en l'adquisició i transformació d'un àrea de cultiu d'arròs de 40 hectàrees de superfície denominat Tancat de la Pipa i situat al costar del lac en una zona de marjal. Part dels terrenys expropiats per a la canalització del Barranc del Poio fins a la seua desembocadura, formen part hui del Tancat de la Pipa.

Els objetius de la transformació d'aquest antic arrosar en l'aiguamoll restaurat que coneixem hui van ser:

 

  • millorar la qualitat de l'aigua del lac de L’Albufera;

  • servir com a refugi de flora i  fauna i incrementar la biodiversitat de L’Albufera 

  • oferir un espai per a el públic.

D'aquesta manera s'aconsegueixen conjuminar els objetius de tres Directives Europees en matèria de medi ambient: Aigua, Aus i Hàbitats.

bottom of page